2019CFS世界总决赛开启 上传截图赢QB奖励
CFS世界赛的小组赛进入最后倒计时,中国的三支队伍AG、白鲨和SV也将于首日纷纷登台亮相。今年中国队伍再战CFS世界总决赛只为拿回属于我们的荣誉!
CF2019火线双端秋季赛活动进行中 QB等你拿
CFPL在第15赛季迎来改革,AG、SV、白鲨、情久、EDG、WE、R.LGD、eStar、KZ、苏宁获得席位,谁能获得席位改革后的第一个冠军?
更多
  • 近期资讯 >
  • 新闻公告 >
  • 攻略经验 >
  • 火线资源 >

越光宝盒

大天使之剑

52PK穿越火线越光宝盒

版本号:V3.1.5点击下载使用教程

击杀图标背景皮肤击杀音效

更多活动日历

时间 名称 状态 奖励
5月11日-5月25日 你最幸运 进行中 英雄武器
长期活动 碎片系统 进行中 源系列武器
3月1日-3月31日 西游领神器 进行中 永久九周年武器
5月4日-5月18日 五五领神器 进行中 永久激浪套

热点关注

更多专题栏目

更多近期赛事

日期 赛事 对阵情况 详细
6月2日 CFPL AG 0:0 Q9 [详情]
5月13日 CFPL HG 0:3 Q9 [详情]
5月12日 CFPL AG 3:1 SV [详情]
5月6日 CFPL SV 2:0 AE [详情]
5月6日 CFPL 5G 0:2 HG [详情]
5月5日 CFPL Q9 2:0 PG [详情]
5月5日 CFPL AG 2:0 EMG [详情]
4月22日 CFPL AE 2:0 EMG [详情]
4月22日 CFPL HG 0:2 AG [详情]
4月21日 CFPL LG 0:2 SV [详情]
4月21日 CFPL 5G 0:2 Q9 [详情]
4月20日 CFPL BD 0:2 PG [详情]
4月15日 CFPL AE 2:0 HG [详情]
4月15日 CFPL 5G 5:0 EMG [详情]
4月14日 CFPL SV 0:2 Q9 [详情]
4月14日 CFPL AG 2:0 BD [详情]
4月13日 CFPL PG 2:0 LG [详情]
4月13日 CFPL EMG 0:2 SV [详情]
4月12日 CFPL HG 0:2 5G [详情]
4月12日 CFPL Q9 2:1 LG [详情]
4月11日 CFPL BD 0:2AE [详情]
4月11日 CFPL AG 2:0 PG [详情]
4月08日 CFPL SV 2:0 HG [详情]
4月08日 CFPL LG 0:2 EMG [详情]
4月07日 CFPL PG 0:2 Q9 [详情]
4月07日 CFPL AE 0:2 AG [详情]
4月06日 CFPL 5G 2:0 BD [详情]
4月06日 CFPL EMG 0:2 Q9 [详情]
4月05日 CFPL HG 2:0 LG [详情]
4月05日 CFPL BD 0:2 SV [详情]
4月04日 CFPL AE 2:0 PG [详情]
4月04日 CFPL AG 2:1 5G [详情]
4月01日 CFPL LG 0:2 BD [详情]
4月01日 CFPL Q9 2:0 HG [详情]
3月31日 CFPL PG 2:1 EMG [详情]
3月31日 CFPL 5G 2:0 AE [详情]
3月30日 CFPL SV 0:2 AG [详情]
3月30日 CFPL HG 2:0 EMG [详情]
3月29日 CFPL BD 0:2 Q9 [详情]
3月29日 CFPL AE 1:2 SV [详情]
3月28日 CFPL 5G 2:0 PG [详情]
3月28日 CFPL AG 2:1 LG [详情]
3月25日 CFPL AE 2:0 Q9 [详情]
3月25日 CFPL QG 2:0 EMG [详情]
3月24日 CFPL EMG 2:0 AG [详情]
3月24日 CFPL BD 0:2 HG [详情]
3月23日 CFPL SV 2:0 PG [详情]
3月23日 CFPL Q9 0:2 AG [详情]
3月22日 CFPL AG 0:2 AE [详情]
3月22日 CFPL EMG 2:0 BD [详情]
3月21日 CFPL PG 0:2 HG [详情]
9月24日 CFPL KOWAI 0:2 AG [详情]
9月24日 CFPL PENTA 1:1 Vivi [详情]
9月24日 CFPL OPK 1:1 Ely [详情]
9月23日 CFPL U9 0:2 5G [详情]
9月23日 CFPL PG 0:2 AE [详情]
9月23日 CFPL Q9 0:2 SV [详情]
9月22日 CFPL PM 0:2 HG [详情]
9月22日 CFPL AE 2:0 Q9 [详情]
8月31日 CFPL 5G 2:0 AG [详情]
8月31日 CFPL HG 1:1 Vivi [详情]
8月31日 CFPL Ely 0:2 SV [详情]
8月30日 CFPL Q9 2:0 PENTA [详情]
8月30日 CFPL Vivi 2:0 Ely [详情]
8月30日 CFPL AE 1:1 HG [详情]
8月29日 CFPL PENTA 0:2 AE [详情]
8月29日 CFPL OPK 1:1 Q9 [详情]
8月29日 CFPL PM 1:1 PG [详情]
8月27日 CFPL SV 2:0 U9 [详情]
8月27日 CFPL Ely 1:1 AG [详情]
8月27日 CFPL 5G 2:0 PENTA [详情]
8月26日 CFPL AE 2:0 OPK [详情]
8月26日 CFPL PG 1:1 U9 [详情]
8月26日 CFPL Vivi 0:2 SV [详情]
8月25日 CFPL Q9 1:1 PM [详情]
8月25日 CFPL AG 2:0 Vivi [详情]
8月25日 CFPL OPK 0:2 5G [详情]
6月3日 CFPL SV 3:1 TGF [详情]
5月14日 CFPL AG 1:3 TGF [详情]
5月13日 CFPL SV 3:2 白鲨 [详情]
5月7日 CFPL 情久 1:3 AE [详情]
5月6日 CFPL TDCQ 0:3 汉宫 [详情]
4月16日 CFPL SV 2:0 F3 [详情]
4月16日 CFPL MGC 1:2 AG [详情]
4月15日 CFPL 白鲨 2:1 情久 [详情]
4月15日 CFPL PENTA 1:2 汉宫 [详情]
4月14日 CFPL SV 2:0 TDCQ [详情]
4月14日 CFPL AE 2:0 游久 [详情]
4月13日 CFPL F3 2:1 PENTA [详情]
4月13日 CFPL AG 2:0 TGF [详情]
4月12日 CFPL AE 2:0 情久 [详情]
4月12日 CFPL MGC 0:2 TDCQ [详情]
4月11日 CFPL TGF 2:0 游久 [详情]
4月11日 CFPL 汉宫 0:2 白鲨 [详情]
4月9日 CFPL TDCQ 2:1 F3 [详情]
4月9日 CFPL 情久 0:2 SV [详情]
4月8日 CFPL 游久 1:2 汉宫 [详情]
4月8日 CFPL PENTA 0:2 白鲨 [详情]
4月7日 CFPL TGF 2:0 MGC [详情]
4月7日 CFPL AG 2:1 AE [详情]
4月6日 CFPL 游久 2:0 PENTA [详情]
4月6日 CFPL F3 0:2 汉宫 [详情]
4月5日 CFPL SV 2:0 MGC [详情]
4月5日 CFPL 情久 0:2 TGF [详情]
4月4日 CFPL TDCQ 1:2 AE [详情]
4月4日 CFPL 白鲨 0:2 AG [详情]
4月4日 CFPL 情久 2:1 游久 [详情]
4月2日 CFPL TGF 2:0 F3 [详情]
4月1日 CFPL MGC 1:2 白鲨 [详情]
4月1日 CFPL PENTA 1:2 AG [详情]
3月31日 CFPL AE 0:2 SV [详情]
3月31日 CFPL 汉宫 2:0 TDCQ [详情]
3月30日 CFPL PENTA 0:2 MGC [详情]
3月30日 CFPL AG 2:0 情久 [详情]
3月29日 CFPL F3 1:0 AE [详情]
3月29日 CFPL SV 2:0 汉宫 [详情]
3月28日 CFPL 游久 0:2 TDCQ [详情]
3月28日 CFPL 白鲨 0:2 TGF [详情]
3月26日 CFPL MGC 2:1 AE [详情]
3月26日 CFPL 情久 2:1 PENTA [详情]
3月25日 CFPL TGF 1:2 SV [详情]
3月25日 CFPL 汉宫 0:2 AG [详情]
3月24日 CFPL 游久 1:2 F3 [详情]
3月24日 CFPL 天道酬勤 2:1 白鲨 [详情]
3月23日 CFPL AE 0:2 TGF [详情]
3月23日 CFPL MGC 1:2 汉宫 [详情]
3月22日 CFPL F3 0:2 情久 [详情]
3月22日 CFPL AE 2:1 游久 [详情]
3月21日 CFPL PENTA 1:2 TDCQ [详情]
3月21日 CFPL SV 2:0 白鲨 [详情]
3月10日 CFPL AG 2:1 SV [详情]
3月10日 CFPL F3 1:2 MGC [详情]
3月11日 CFPL AE 2:0 PENTA [详情]
3月11日 CFPL 白鲨 2:0 游久 [详情]
3月12日 CFPL Tdcq 1:2 TGF [详情]
3月12日 CFPL 汉宫 1:2 情久 [详情]
3月14日 CFPL SV 2:0 PANTA [详情]
3月14日 CFPL AG 2:0 F3 [详情]
3月15日 CFPL 游久 2:0 MGC [详情]
3月15日 CFPL 白鲨 2:0 AE [详情]
3月16日 CFPL Tdcq 1:2 情久 [详情]
3月16日 CFPL TGF 2:1 汉宫 [详情]
3月17日 CFPL 白鲨 2:1 F3 [详情]
3月17日 CFPL 游久 0:2 SV [详情]
3月18日 CFPL Tdcq 0:2 AG [详情]
3月18日 CFPL TGF 2:0 PENTA [详情]
3月19日 CFPL 汉宫 1:2 AE [详情]
3月19日 CFPL 情久 2:0 MGC [详情]
11月5日 CFPL VG 3:0 汉宫 [前瞻]
10月7日 CFPL 汉宫 3:1 AE [视频]
10月7日 CFPL VG 3:0 TGF [视频]
10月6日 CFPL AG 3:1 情久 [视频]
10月6日 CFPL 天道酬勤 3:2 白鲨 [视频]
10月2日 CFPL TGF 2:0 白鲨 [视频]
10月2日 CFPL 汉宫 2:1 情久 [视频]
10月1日 CFPL AG 0:2 AE [视频]
10月1日 CFPL VG 2:0 天道酬勤 [视频]
9月18日 CFPL 汉宫 2:0 白鲨 [视频]
9月18日 CFPL 情久 2:0 游久 [视频]
9月18日 CFPL 天道酬勤 2:1 AG [视频]
9月17日 CFPL ViVi 1:2 AE [视频]
9月17日 CFPL TGF 1:2 VG [视频]
9月11日 CFPL 天道酬勤 0:2 情久 [视频]
9月11日 CFPL AG 2:0 汉宫 [视频]
9月11日 CFPL TGF 2:0 ViVi [视频]
9月11日 CFPL VG 2:0 游久 [视频]
9月10日 CFPL 白鲨 0:2 TGF [视频]
9月10日 CFPL 游久 0:2 天道酬勤 [视频]
9月10日 CFPL VG 2:0 ViVi [视频]
9月10日 CFPL AG 1:2 AE [视频]
9月9日 CFPL AE 0:2 汉宫 [视频]
9月9日 CFPL 情久 0:2 白鲨 [视频]
9月4日 CFPL 游久 0:2 AG [视频]
9月4日 CFPL TGF 2:0 AE [视频]
9月4日 CFPL 白鲨 2:0 ViVi [视频]
9月4日 CFPL VG 2:0 情久 [视频]
9月3日 CFPL ViVi 0:2 AG [视频]
9月3日 CFPL TGF 2:0 游久 [视频]
9月3日 CFPL 天道酬勤 0:2 白鲨 [视频]
9月3日 CFPL 汉宫 0:2 VG [视频]
9月2日 CFPL 汉宫 2:1 情久 [视频]
9月2日 CFPL AE 2:0 天道酬勤 [视频]
8月28日 CFPL 白鲨 0:2 VG [视频]
8月28日 CFPL 汉宫 2:1 TGF [视频]
8月28日 CFPL AG 2:0 情久 [视频]
8月28日 CFPL 游久 2:1 ViVi [视频]
8月27日 CFPL 汉宫 2:0 游久 [视频]
8月27日 CFPL AG 2:0 TGF [视频]
8月27日 CFPL ViVi 1:2 天道酬勤 [视频]
8月27日 CFPL 白鲨 1:2 AE [视频]
8月26日 CFPL VG 2:1 天道酬勤 [视频]
8月26日 CFPL 情久 2:0 AE [视频]
8月21日 CFPL 天道酬勤 0:2 汉宫 [视频]
8月21日 CFPL AE 2:1 游久 [视频]
8月21日 CFPL AG 2:1 白鲨 [视频]
8月21日 CFPL 情久 2:0 TGF [视频]
8月20日 CFPL 白鲨 2:0 游久 [视频]
8月20日 CFPL VG 2:0 AE [视频]
8月20日 CFPL 情久 2:0 ViVi [视频]
8月20日 CFPL 天道酬勤 0:2 TGF [视频]
8月19日 CFPL 汉宫 2:1 ViVi [视频]
8月19日 CFPL AG 2:1 VG [视频]
8月7日 CFS VG 2:1 TGF [战报]
8月7日 CFS AG 2:1 VG [战报]
8月2日 CFS 情久1队 0:2 TGF [综述]
8月2日 CFS AG 2:1 TGF [综述]
8月2日 CFS 情久1队 0:2 VG [综述]
8月2日 CFS 天道酬勤 0:2 TGF [综述]
8月2日 CFS AG 2:1 AE [综述]
8月2日 CFS 汉宫 1:2 VG [综述]
8月2日 CFS 情久2队 0:2 情久1队 [综述]
7月6日 CFGI Freedom Gaming 0:2 PENTA Sports [战报]
7月6日 CFGI VG.PandaTV 2:0 INTZ eSports Club [战报]
7月5日 CFGI Pacific Macta 0:0 3sUP.Carbon [战报]
7月5日 CFGI ruLegends.OK.ru 0:0 AG.Longzhu [战报]
7月4日 CFGI VG 2:0 FD [战报]
7月4日 CFGI INTZ 2:0 PENTA sports [战报]
4月30日 CFPL VG 3:2 AG [战报]
4月10日 CFPL VG 3:2 白鲨 [战报]
4月9日 CFPL AG 3:1 AE [战报]
4月3日 CFPL 创易 1:3 汉宫 [战报]
4月2日 CFPL VIvi 3:2 EP [战报]
3月27日 CFPL AE 2:0 EP [战报]
3月27日 CFPL 汉宫 0:2 白鲨 [战报]
3月26日 CFPL VG 2:0 创易 [战报]
3月26日 CFPL AG 2:1 Vivi [战报]
3月6日 CFPL VIvi 2:0 东方丽羽 [战报]
3月6日 CFPL 汉宫 2:0 情久 [战报]
3月6日 CFPL AG 2:0 AE [战报]
3月5日 CFPL VG 2:0 白鲨 [战报]
3月5日 CFPL EP摩登 2:1 创易 [战报]
2月28日 CFPL AE 2:0 东方丽羽 [战报]
2月28日 CFPL VIvi 2:0 创易 [战报]
2月28日 CFPL 汉宫 2:0 EP摩登 [战报]
2月28日 CFPL AG 2:0 VG [战报]
2月27日 CFPL AG 2:0 情久 [战报]
2月27日 CFPL AE 2:0 创易 [战报]
2月27日 CFPL EP摩登 0:2 VG [战报]
2月27日 CFPL 白鲨 2:0 东方丽羽 [战报]
2月26日 CFPL 汉宫 0:0 VIvi [直播]
2月26日 CFPL 情久 0:0 白鲨 [直播]
2月21日 CFPL AE 0:2 VG [战报]
2月21日 CFPL AG 2:1 东方丽羽 [战报]
2月21日 CFPL 白鲨 0:2 VIvi [战报]
2月21日 CFPL 创易 2:0 情久 [战报]
2月20日 CFPL VIvi 0:2 AG [战报]
2月20日 CFPL 东方丽羽 0:2 EP [战报]
2月20日 CFPL 创易 0:2 白鲨 [战报]
2月20日 CFPL VG 1:2 汉宫 [战报]
2月19日 CFPL 情久 0:2 EP [战报]
2月19日 CFPL AE 2:1 汉宫 [战报]
1月31日 CFPL 白鲨1:2汉宫 [视频]
1月31日 CFPL VG2:0东方丽羽 [视频]
1月31日 CFPL 情久0:2AE [视频]
1月31日 CFPL VIvi1:2EP [视频]
1月30日 CFPL 情久2:0东方丽羽 [战报]
1月30日 CFPL AG2:0创易 [战报]
1月30日 CFPL VIvi0:2VG [战报]
1月30日 CFPL 白鲨0:0AE [战报]
1月29日 CFPL AG2:1EP [视频]
1月29日 CFPL 汉宫2:1创易 [视频]
1月24日 CFPL 创易0:2VICI [战报]
1月24日 CFPL 情久1:2VIvi [战报]
1月24日 CFPL 东方丽羽0:2汉宫 [视频]
1月24日 CFPL 摩登0:2AE [视频]
1月23日 CFPL 白鲨0:2AG [视频]
1月23日 CFPL VIvi1:2AE [视频]
1月23日 CFPL VICI2:1情久 [视频]
1月23日 CFPL 创易2:0东方丽羽 [视频]
1月22日 CFPL EP0:2白鲨 [视频]
1月22日 CFPL 汉宫0:2AG [视频]
管理团队:小夜 劈柴块子 莫语
友情链接请联系:181636766
《穿越火线》(CrossFire,简称CF)由韩国SmileGate开发,在韩国由Neowiz发行,在中国大陆由腾讯公司运营。是一款第一人称射击游戏的网络游戏,玩家扮演控制一名持枪战斗人员,与其他玩家进行械斗。